Prof. dr. Willem de Nijs en drs. Hans Heijnen  zijn eind 2013 hun samenwerking gestart met doel om  fundamenteel denken en reflecteren over de toekomst van mens en organisatie te stimuleren en te faciliteren. Ze bundelen hun kennis, ervaring en netwerk om te komen tot kennisverdieping en vooruitstrevend denken over de toekomst.  Daarnaast richt het samenwerkingsverband zich  erop om  samen met de associates te komen tot vernieuwende perspectieven en dieperliggende inzichten vanuit de toekomst van werk, die direct toepasbaar zijn. 

Via de sociëteit vindt kennisuitwisseling en kennisontsluiting plaats door de wetenschap en de praktijk met elkaar te verbinden en met elkaar de dialoog aan te gaan.

We onderscheiden ons door onze onafhankelijkheid, deskundigheid en inventiviteit in te zetten. Gebaseerd op de actualiteit en gebruikend makend van de onderlinge chemie en energie die onze samenwerking voedt!! Onze missie is om de toekomst van werk dichterbij te brengen en door onze klanten, deelnemers, bezoekers en opdrachtgever zo gezien te worden. We beginnen daar waar de regulieren business schools stoppen met denken en reflecteren over het eigen vakgebied maar ook door te denken vanuit andere vakgebieden naar mens en organisaties