Resultatitis: Hoe bestrijd je de pijn van resultatitis

Op maandag 14 april stond de uitzending van het Humanistisch Verbond op Net 2 in het teken van de voorbereiding op de G8 van de filosofie. Er werd ingegaan op een lezing vande Amerikaanse politiek filosoof Michael J. Sandel met als thema ‘niet alles is te koop’. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1410922

Mijn aandacht werd getrokken door twee uitkomsten van onderzoeken over de betekenis van geld en economie voor het stimuleren van intrinsieke motivatie. Het eerste onderzoek was een Amerikaans onderzoek dat erover ging of leerlingen meer boeken gingen lezen als ze per gelezen boek betaald kregen. Het tweede Zwitserse onderzoek was gericht op de vraag of inwoners uit een dorp in de Alpen in het belang van de Zwitserse gemeenschap in hun berg kernafval wilden laten opslaan. De kinderen gingen niet meer boeken lezen, wel kortere. De Zwitserse dorpelingen gingen met 51% akkoord. Er werd een beroep gedaan op hun gemeenschapszin. Nu is het opmerkelijke dat toen aangegeven werd dat per inwoner €6.000,- als tegemoetkoming zou worden uitgekeerd, het percentage daalde naar 25%.

Ongeveer tegelijkertijd kreeg ik een mailtje binnen met de vraag wat bestuurders er toe beweegt sterk triggert om een link te openen over de aanstaande dNH studiedag op 12 juni a.s. over ‘Resultatitis, de zin en onzin van prestatiesturing’. Bestuurders zijn net mensen, en wat hun triggert, is wat alle mensen triggert: pijn of plezier. Nu is de studiedag best uit te leggen als een plezierige bezigheid, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er echt wel andere plezierige activiteiten te verzinnen zijn. Pijn dan! Waar hebben bestuurders pijn van? Het antwoord stond in de e-mail: het niet halen van  begrotingen en resultaten en het met minder mensen gelijk blijven functioneren. De voor de hand liggende aanpak om deze ‘pijn’ op korte termijn te bestrijden is door meer op prestaties, begrotingen, resultaten, processen, competenties, enzovoort te gaan sturen en daarbij de broekriem heel strak aan te trekken en te blijven bezuinigen. Bestuurders realiseren zich de dilemma’s en paradoxen die dit met zich meebrengt voor de lange termijn en zeker voor de motivatie van mensen.

Bestuurders die deze dilemma’s en paradoxen willen trotseren, zullen tijdens de studiedag verrassende inzichten krijgen om op een andere manier pijn te bestrijden door analoog aan de Zwitserse dorpelingen en Amerikaanse schoolkinderen niet te sturen op financiële prikkels, maar te durven sturen op intrinsieke motivatie, gemeenschapszin en (sociale) waarden – ofwel meer te investeren in het sociale kapitaal van de organisatie en de onderlinge samenwerking tussen mensen. Welke pakkende volzin gaat bestuurders (en lezers van deze blog) raken zodat ze besluiten om de link http://www.denijsheijnen.nl/content/2014/02/12-juni-2014-congres-resultatitis naar de studiedag te openen?

 

Resultatitis.
Hoe bestrijd je de pijn van resultatitis?

Het kaf van het koren scheiden, in de kosten snijden
en met vereende krachten de troepen leiden.

Kom voor verrassende inzichten en nieuwe geluiden
naar de eerste nationale dNH studiedag
op donderdag 12 juni a.s te Utrecht.