dr. Naud van der Ven

Naam: dr. Naud van der Ven
Email: aj.vdven@xs4all.nl
Vakgebied: filosofie en organisaties

Naud van der Ven (1955) is adviseur bedrijfsprocessen bij de gemeente Amsterdam. Hij begeeft zich bij voorkeur op het snijvlak van management en de reflectie daarop. Daarbij laat hij zich vooral leiden door de centrale vraag: wat gebeurt er als de ene mens denkt voor de andere? We doen het allemaal, en dat kan ook niet anders, maar daar gebeurt misschien meer dan we denken.De aandacht voor de rol van het denken in onze relatie met de ander is ontleend aan het gedachtegoed van Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas. In 2006 promoveerde Naud van der Ven op een studie naar verbindingen tussen Levinas’ werk en trends in de organisatiekunde onder de titel Schaamte en verandering. Denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas (Bestel hier het boek). Op zijn website www.naudvanderven.nl publiceert Naud columns en artikelen over onderwerpen op het snijvlak van management en filosofie. In de workshopserie ‘Werk en Reflectie’ bespreekt hij eens in de paar maanden een moderne filosoof en haar/zijn gedachten over arbeid.

Overige publicaties
Naud van der Ven publiceerde meerdere artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Leiderschap en energie (2011), Wie is de Ander in organisaties? (2007) en Bauman, Levinas en de bedrijfsethiek (2001). Binnenkort verschijnt een recensie van zijn hand van het boek Heidegger and the Corporate World.

Expertisegebieden
Workshops over denkschaamte in organisaties, reflectie op werkrelaties aan de hand van diverse moderne filosofen, organisatiekunde, filosofie, geschiedenis.

http://www.naudvanderven.nl