dr. Michiel Schoemaker

Naam: dr. Michiel Schoemaker
Email: mjr.schoemaker@gmail.com
Vakgebied: organisatie-sociologie

Michiel Schoemaker is 30 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn huidige  onderzoeks- en adviesprojecten hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Het betreft hier enerzijds inspireren over nieuwe werkrelaties en -verhoudingen, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, teamontwikkeling en flexibel werken.

 

 

 

 

 

 Anderzijds begeleidt hij organisatieveranderingen, met name op P&O-terrein. In de periode 2003-2011 was hij twee termijnen bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht “Identiteit en talent in netwerkorganisaties”. Zijn eigen professionele scholing heeft zowel plaatsgevonden in de consultancy (IOD-België), als in de organisatiekunde (INSEAD EuroAsiaCenter-Hong Kong en –Macau).

Publicaties

Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van organisatiekunde, talentontwikkeling en organisatie-identiteit. In 1998 is hij gepromoveeerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement, de titel van zijn proefschrift is “Tussen slavernij en anarchie”. Zijn laatste boeken heten “De gedreven organisatie” (2008) en “Identiteit en Ruimte” (te verschijnen, 2013).

Expertisegebieden

Organisatiekunde, werkrelaties en –verhoudingen, identiteit, talent, netwerkorganisaties,
strategisch management en leiderschap.

 

http://nl.linkedin.com/pub/michiel-schoemaker/46/902/886